Installation (Linux)/pl

From Project Skyfire
Jump to navigation Jump to search

Wstęp

Niniejsza instrukcja powstała na bazie wersji angielskiej i może zawierać błędy. Zespół SkyFire oraz niniejszej wiki nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane tą instrukcją.

Najpierw przeczytaj całość, a potem instaluj! - bo możesz pominąć drobne uwagi

Wymagania

Kompilacja SkyFire i instalacja bazy danych wymagają kilkunastu pakietów. Komenda dla użytkowników Debiania/Ubuntu:

sudo apt-get install build-essential autoconf libtool gcc g++ make cmake subversion git patch wget links zip unzip unrar openssl libssl-dev mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev libmysql++-dev libreadline5-dev zlib1g-dev libbz2-dev git-core libace-dev

Użytkownicy Fedory/Red Hata natomiast powinni użyć następujących komend:

yum groupinstall "development tools" "development libraries"
yum install gcc-c++ mercurial wget links zip unzip unrar mysql-server mysql-client mysql-devel openssl cmake

Instalacja ACE

Najpierw należy ściągnąć i rozpakować ACE:

wget http://download.dre.vanderbilt.edu/previous_versions/ACE-5.7.8.tar.gz
tar xvzf ACE-5.7.8.tar.gz
cd ~/ACE_wrappers/

A teraz kompilacja...

mkdir build
cd build
../configure --prefix=/home/`echo $USER`/.sys/
make -j(liczba rdzeni + 1)
make install

Uwaga! Dzięki fladze -j ACE zostanie skompilowane szybciej(bo na kilku rdzeniach jednocześnie). Przykład dla procesora 4 rdzeniowego:

make -j5

Na procesorach jedno rdzeniowych wystarczy samo:

make

Instalacja OpenSSL

Komendy dla użytkowników Debiana/Ubuntu:

sudo apt-get install libssl-dev openssl

Pozostałe systemy:

wget http://openssl.org/source/openssl-0.9.8o.tar.gz
tar -xvf openssl-0.9.8o.tar.gz
cd openssl-0.9.8o
mkdir build
cd build
../config shared
make
sudo make install

Zwróć uwagę na to, że każda starsza wersja OpenSSL zainstalowana przez system może kolidować z nowszą. Przejrzyj dokumentacje swojej dystrybucji, aby dowiedzieć się jak pozbyć się starsze wersji OpenSSL przed instalacją nowszej.

Kompilacja i instalacja SkyFire

Pobierz najnowszą wersje SkyFire używając gita:

git clone git://github.com/ProjectSkyfire/SkyFireEMU.git

...i skompiluj:

cd SkyFireEMU
mkdir build
cd build
cmake ../ -DPREFIX=/home/`echo $USER`/skyfire -DTOOLS=1
make -j(liczba rdzeni + 1)
make install

Instalacja bazy danych

Wpierw należy zaimportować następujące pliki SQL:

mysql -u <mysql_root> -p<password> < ~/SkyFireEMU/sql/create/create_mysql.sql
mysql -u <mysql_root> -p<password> auth < ~/SkyFireEMU/sql/base/auth/auth.sql 
mysql -u <mysql_root> -p<password> characters < ~/SkyFireEMU/sql/base/character/character.sql

(w miejsce <mysql_root> podaj login, a w <password> hasło dostępu do MySQLa dla SkyFire)

Teraz pobierz najnowszą wersje bazy danych:

git clone git://github.com/ProjectSkyfire/SkyFireDB.git

Następnie w pliku

~/SkyFireDB/linux_installer.sh

dowolnym edytorem textu(np. nano/gedit/vim) zmień w nim "mysql_user", "mysql_pass" i "new_world". Potem uruchom instalator:

sh ~/SkyFireDB/linux_installer.sh

i wciśnij "i" aby rozpocząć instalacje bazy danych. Jeżeli wyskakuje Ci błąd w lini 104, np:

linux_installer.sh: 104: Syntax error: "(" unexpected (expecting "fi")

to zakomentuj ją za pomocą # na początku linii.

Konfiguracja

Skopiuj pliki konfiguracyjne do docelowego katalogu:

mv ~/skyfire/etc/worldserver.conf.dist ~/skyfire/etc/worldserver.conf
mv  ~/skyfire/etc/authserver.conf.dist  ~/skyfire/etc/authserver.conf

A następnie skofiguruj serwer według własnych potrzeb.
Pamiętaj aby w obu plikach ustawić loginy i hasła do MySQL!

DBC i VMAPy

Korzystając z konsoli wejdź do katalogu z WoW.exe i wywołaj następujące komendy:

cd "Wow Directory"
~/skyfire/bin/extractor
~/skyfire/bin/vmap3extractor
mv dbc ~/skyfire/bin/dbc
mv maps ~/skyfire/bin/maps